FacebookTwitterVKontakteПідписатися на RSS

Загальні положення

Головна ціль виховної системи школи:

· Своєрідність виховної системи полягає в тому, що головний її цикл концентрується навколо ключових справ, які являють собою виховні комплекси. Вони включають у себе основні Формування соціальних установок і ціннісних орієнтацій, гуманістичної спрямованості особистості

· Аспекти виховання у взаємозв’язку і взаємодії. Через них забезпечується спроба цілісного впливу а дитячий колектив і особистість школяра, на їх раціональну і емоційну сферу. Одним з пріоритетних завдань школи є реалізація на практиці особистісно орієнтованого підходу в освіті. Його суть полягає в забезпеченні комфортних, безконфліктних і безпечних умов для розвитку особистості учня, реалізації його природних потенцій.

Основні завдання педагогічного колективу школи:

· на рівні планети: привласнення вихованцям цінностей світу; формування екологічного світогляду; виховання поваги до інших народів світу.

· на рівні країни: виховання громадянина: формування у вихованців рис національної свідомості, освоєння духовної культури українського народу.

· на рівні регіону: освоєння культури свого регіону, економічна освіта та формування основних підприємницьких якостей.

· на рівні міста: привласнення цінностей суспільного життя – взаємодопомоги я, поваги до старших, переживання проблем міста і школи як своїх особистих.

· на рівні школи: формування у вихованців наукового світогляду, внутрішньої потреби в навчанні та самовдосконаленні; формування вміння спілкуватися з членами первинного колективу.

· на рівні сім’ї: привласнення вихованцям позитивних цінностей сучасної сім’ї та реалізація замовлень батьків щодо соціального розвитку їх дітей.

· на рівні вихованця: формування навичок самоаналізу, вміння відстоювати свою точку зору; реалізація індивідуальних прагнень вихованців.

Шляхи реалізації цілей та завдань:

· гуманізація виховного процесу, що виражається у створені умов для всебічного розвитку особистості, скеруванні ї до самоаналізу.

· підтримка та укріплення національних традицій, соціалізація школи

· постійне вдосконалення педагогічної майстерності класного керівника, здатного компетентно займатися здійсненням виховної діяльності й ефективно вирішувати питання виховання школярів.

Пріоритетні принципи побудови виховної системи:

· принцип гуманізації і демократизації виховного процесу.

· єдність вимог і повага до особистості.

· формування навичок здорового способу життя.

· послідовність, систематичність і єдність виховних впливів.

· забезпечення розвитку і самовдосконалення дітей

· відповідність віковим та індивідуальним особливостям учнів

Основні напрямки виховної діяльності:

· ділове інформаційне спілкування учнів, розвиток комунікативної культури школярів.

· виховання культури здоров’я, формування навичок здорового способу життя

Виховна система школи передбачає такі етапи процесу виховання:

· оволодіння нормами і правилами поведінки – на цьому етапі учні повинні не лише отримати певні знання, а і усвідомити їх суть, обумовленість деяких правил і норм поведінки потребами суспільства.

· формування переконань, які формуються на основі знань та усвідомлення їх суті.

· формування почуттів – передбачає емоційне забарвлення виховного впливу на учнів, що викликає адекватне позитивне емоційне ставлення вихованців до важливих явищ життя.

· вироблення вмінь і навичок у поведінці в процесі суспільних відносин відповідно до норм і правил поведінки

· самовиховання особистості учня, яке веде до самовдосконалення у поєднанні з розвитком творчих здібностей та власних інтересів учнів

У зв’язку з цим в школі в роботі з дітьми перевага надається активним методам, що базуються на демократичному стилі взаємодії й спрямовані на самостійний пошук істини, сприяють формуванню критичного мислення , ініціативи й творчості. Це такі методи:

· оволодіння нормами і правилами поведінки – на цьому етапі учні повинні не лише отримати певні знання, а і усвідомити їх суть, обумовленість деяких правил і норм поведінки потребами суспільства.

· бесіди, лекції, семінари, «круглий стіл», ситуаційно-рольові ігри, соціограма, соціально-психологічні тренінги за програмою «Діалог» «мозкові атаки», метод аналізу соціальних ситуацій з морально-етичним характером, та ін.

Кiлькiсть переглядiв: 341

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.